+1 stemme
av (180 poeng)

1 svar

0 stemmer
av (290 poeng)

I teorien ville det nærmeste jorden og Mars nærmet seg hverandre være når Mars er på sitt nærmeste punkt til solen (perihel) og jorden er lengst (aphelion). Dette ville skille planetene bare 54,9 millioner kilometer fra hverandre. Dette har imidlertid aldri skjedd i den registrerte historien. Den nærmeste registrerte tilnærmingen til de to planetene skjedde i 2003, da de bare var 56,8 millioner miles (56 millioner km) fra hverandre.

De to planetene er lengst fra hverandre når de begge er lengst fra solen, på hver sin side av stjernen. På dette punktet kan de være 401 millioner km fra hverandre.

Den gjennomsnittlige avstanden mellom de to planetene er 225 millioner kilometer.

Velkommen til Svarmeg Q&A, hvor du kan stille spørsmål og motta svar fra andre medlemmer av samfunnet.
...