+1 stemme
av (490 poeng)
når får man feriepenger

1 svar

0 stemmer
av (290 poeng)

Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien.

Det mest vanlige er imidlertid at virksomheten utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni. Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale.

Det er ikke lov å inkludere feriepenger i lønn med mindre dette er direkte regulert gjennom tariffavtale.

Velkommen til Svarmeg Q&A, hvor du kan stille spørsmål og motta svar fra andre medlemmer av samfunnet.
...