0 stemmer
av (490 poeng)
astrid s hvor kommer hun fra

Vennligst log in eller register for å svare på spørsmålet.

Velkommen til Svarmeg Q&A, hvor du kan stille spørsmål og motta svar fra andre medlemmer av samfunnet.
...