+1 stemme
av (490 poeng)
når lærer barn å gå

1 svar

0 stemmer
av (570 poeng)

Mellom 9 og 18 måneder

Det er store forskjeller på når barn begynner å gå, men det vanligste er at barn begynner å gå når de er mellom 9 og 18 måneder. De fleste tar sine først skritt en gang mellom 12 og 15 måneder.

Welcome to Svarmeg Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...